miercuri, 25 aprilie 2018

Ședință de consiliu local cu pomană combustibil pentru poliție, din dorința de protecție a inculpaților români, cu aranjat excursie turistică în Coreea de Sud, pentru primărie și CL

Ședință de consiliu local cu pomană combustibil pentru poliție, din dorința de protecție a inculpaților români, cu aranjat excursie turistică în Coreea de Sud, pentru primărie și CL.Plus afacerea pe piața din 22 decembrie!

Plus bucuria penalilor, Mark, singurul cu glas și documente unde trebuie, pleacă din consiliul local.  Plus aparatul de întreținut gașca etnică a lui Florea de la…consiliere, plus mizeria de club municipal care trebuie să asigure banii în buzunarele găștii etnice plus maghiarul tolerat, după modelul ASA/cluburi de baschet, plus regulament parcări cu plată, ca să dea târgumureșeanul și fraierul prins în oraș câte 3 lei pentru firmă privată, pentru parcat pe carosabil, după modelul gagiului Moldovan și Traciile sale, reprofilate în firme de trasat linii de parcat pe trotuare și carosabil.  Plus o afacere cu terenuri din strada 22 Decembrie (Piața din 22 decembrie și e suficient de amintit că ultimii doi administrator de piețe, Filimon și Pavel, au avut condamnări definitive de la tribunale civile sau militare și interdicții de a mai ocupa funcția!) și stație pentru firma de transport a vreunui întreținut etnic, penal sau nu. Plus teren ce vizează un posibil preot paroh.


În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2474 din  19 aprilie  2018  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 26 aprilie 2018, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 1 din 24 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Hermann Mark Christian  şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tatár Lehel de pe listele  Partidului Oamenilor Liberi.

4. Proiect de hotărâre privind  MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE („MI") între „Municipiul Tîrgu Mureş" și organizația "HWPL" Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) din Coreea de Sud.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2017, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș.

7. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2019.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019.

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2019.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2019, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcţia Arhitect Şef pentru anul fiscal 2019.

13. Proiect de hotărâre privind  contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2019.

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2019.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2019, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

17. Proiect de hotărâre privind  instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea "Zilele Tîrgumureşene" şi alte manifestări organizate în 2018.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconformare parţială de zone funcţionale în "LV2z"- subzona  locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant, pentru construire locuinţă unifamilială, Str. Negoiului, nr. 75", cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiatori: Bâta Claudiu şi Bâta Anca – Voichiţa.

19. Proiect de hotărârep rivind   aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal - reconformare de UTR pentru construire centru comercial, împrejmuire, branşamente şi utilităţi" cu regulamentul local de urbanism aferent", Calea SIGHISOAREI, fnr. Iniţiator: SC" Tîrgu Mureş Shopping City"SRL

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș.

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unei convenții  de cooperare între Municipiul Tîrgu Mureș şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru aplicarea proiectului de interes public „POLITIE-AUTORITĂŢI PUBLICE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT".

22. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr.  226/27.07.2017, referitor la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbării de destinaţie a imobilului apartament nr. 1 şi 2, situat în Tîrgu Mureş str. Viitorului, nr. 16, din spaţiu administrativ grădiniţă, în apartamente de serviciu pentru cadrele didactice

24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică  având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităţii administrativ teritoriale Tîrgu Mureş şi încheierea  Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică.

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui parteneriat de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi  Federaţia Română de Triatlon în vederea organizării evenimentului sportiv Multisport European Championships  Festival 2019.

26. Proiect de hotărâre  privind schimbarea denumiri unei străzi din municipiul Tîrgu Mureș. (str. Sportivilor în str. dr. Czakó József utca).

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre  dl. Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş şi revocarea  art. 4 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268/30.06.2011.

28. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 din 30.01.2018 referitore la aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018.

29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului de ordine interioară, a Organigramei şi a Normelor financiare pentru activitatea sportivă a  Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş.

30. Proiect de hotărâre privind trecerea  unei cote de 87/1855 din  terenul în suprafaţă de 1855 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Zsigmond Levente.

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Caietului de Sarcini referitor la delegarea prin concesiune a serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi modificarea Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213 din 2017 şi modificat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268 din 2017.

32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 41 mp din Tîrgu Mureş, str. Vasile Săbădean, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Radu Ioan şi soţia Radu Olga.

33. Proiect de hotărâre  privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe aferente proiectului "Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi Stoian" de la investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A.

34. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 106  mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

35. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 119 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

36. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 161 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

37. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Berbecar Valentin şi soţia Berbecar Nicoleta-Raluca.

38. Proiect de hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici -  Studiului de Fezabilitate pentru „Clădire multifuncţională şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz".

39. Proiect de hotărâre  privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 15.05.2018.

40. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii  terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul".

41. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 19 - 23  din data de 30.01.2018.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureş.

P R I M A R
dr. Dorin Floreamarți, 24 aprilie 2018

Inculpații români din Primăria Târgu-Mureș fug la ALDE?!


Inculpații români din Primăria Târgu-Mureș fug la ALDE?!
Cel puțin așa susține Punctul, care dă exemplu deja plecatul din PNL Oprișcan, ins din gașca lui Florea de pe vremea dragostei țărăniste Florea-Poruțiu-Vamanu-Oprișcan și ins primordial, cum arată PV, în golănia teren dat gratis și ilegal unui nefericit întreținut de Florea, care l-a închiriat, posibil pentru spălare de bani, în familie sau nu. Cum traseistul Oprișcan a părăsit corabia, Punctul zice că fug și inculpații români din Primăria Târgu-Mureș, alți traseiști notorii. Florea via PNȚCD, PDL, PNL, ApM, adică cam orice gunoi existent, mai puțin UDMR și PRM. Maior, alt traseist ordinar, fuge din PRM, PDL, PNL, încercând și el să scape de dosarele penale în partidul puterii. Inșii ăștia au fost votați mereu cu isterie etnică, să iasă un român, iar când potlogăria nu a ținut cu partidul s-a inventat mandatul de independent susținut de partidele extremiste sau nu românești, interesate să pună mâna pe Târgu-Mureș și să obțină, cum au obținut gășcarii din PDL și PNL 99 la sută din afacerile pe primărie pe firmele dedicate, etnic românești. Restul de 1 la sută sunt firmele maghiarilor considerați buni, de încredere, care votează și aprobă orice retardat român în funcții și sunt deja celebre voturile interesate ale UDMR pentru chestiile etnice ale lor: festivaluri, sute de mii de euro pentru Peninsulă, pentru paze școli și instituții, pentru întreținere spații verzi, pentru publicități, concerte, busturi, statui, secții, festivaluri de tradiții secuiești, radioul maghiar și UMF independent și maghiar și așa mai departe.
P.S. Oricum, fripturiștii români au încă de lucru ca să ajungă la nesimțirea lui  Giurgea, cel cu cele mai multe partide lăsate în spate și cu o mită cum e obiceiul la peneliști, dar nu luată, ci dată, la șeful poliției Mureș!

luni, 23 aprilie 2018

Inspecția judiciară verifică de zor DNA, dar nu își face timp să răspundă la întrebări legate de dosarul făcut lui Claudiu Maior

Inspecția judiciară verifică de zor DNA, dar nu își face timp să răspundă la întrebări legate de dosarul făcut lui Claudiu Maior
Cum individul menționat a venit la poliția recompensată de gașca din primărie cu exact câteva zile înainte, prin 26.000 de lei din banii noștri pe numite reparații mașini poliție (sesizare făcută deja la DNA, ca și în cazul poliției locale cu talente, sporturi și sindicalism pe banii târgumureșenilor, prin votul CL, la propunerea inculpaților români din primărie), cu  un dosar fals de șantaj, dovadă și rezolvarea procurorului cum că nu există șantajul visat, răspunsul meu a fost că i-am făcut plângere individului pentru inducerea în eroare a organelor de anchetă, pentru amenințare și hărțuire martor DNA în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru ASA și finanțare ilegală. Inspecția judiciară a fost atenționată în două rânduri că nu mi se comunică rezultatul plângerii și verificarea muncii procurorilor în dosarul respectiv. Prima oară a motivat că lipsește o semnătură, a doua oară a ignorat mai bine de o lună cererea, iar de data aceasta vom merge la alt nivel. Cine are interese să țină ascuns rezultatul în dosarul penal întocmit lui Maior?  Cine a lucrat, dacă a lucrat și ce? Și cum de Inspecția judiciară nu dă un răspuns în termenul legal?!  
P.S. Individul mi-a făcut 3 plângeri pentru că scriu, cică, urât pe blog. Poliția cu reparații mașini din banii publici la propunerea lui Florea cel consiliat de Maior (ha!) l-a lăsat pe individ să depună 3 plângeri, până să îmi permită să fac și eu declarație în fața organului. Iar despre ofițerul de la cercetări criminale care lasă persoanele invitate să aștepte aproape două ore nu mai spun nimic, omul nu merită mai mult, nivelul lui profesional a fost: Dacă se sinucide Maior, vă pare rău?! 


Dosar penal 3181/P/2017, la Parchetul de pe lângă judecătoria Târgu-Mureș